Drugi dan

4. Oktobar 2024.

Trauma kao rezultat transgeneracijskog i intergeneracijskog prenosa: prepoznavanje, karakteristike i pristupi

09:00

Plenarna predavanja na temu dana

Glavna dvorana

Moderator: Haris E. Bilalović

Uskoro!

09:00

10:45

Kafe pauza

10:45

11:15

Plenarna predavanja na temu dana

Glavna dvorana

Moderator: Haris E. Bilalović

Uskoro!

11:15

13:00

Ručak

13:00

14:30

Oralne prezentacije, radionice, simpoziji, panel posteri na temu dana

Dvorena 1; 2; 3; 4; 5

Uskoro!

14:30

16:00

Kafe pauza

16:00

16:30 - 18:00

Oralne prezentacije, radionice, simpoziji, panel posteri na temu dana

Dvorena 1; 2; 3; 4; 5

Uskoro!

16:30 - 18:00

14:00 - 18:00

Generalna godišnja Skupština EAIP

Dvorana 6

14:00 - 18:00

18:30 - 19:30

Veče sa specijalnim gostima

Glavna dvorana

Uskoro!

18:30 - 19:30