Mirela Hadžić

Članica organizacionog i programskog odbora

  Dipl. Psiholog, Koginitivno-bihejvioralni psihoterapeut/ Integrativni psihoterapeut za djecu I adolescente

 Rođena  1979. godine u Sarajevu. Diplomirala  psihologiju na Univerzitetu u Sarajevu 2003. Godine. 2018. godine stekla kvalifikaciju kognitivno-bihejvioralnog psihoterapeuta,  2023 godine stekla zvanje integratovnog dječijeg I adolescentnog psihoterapeuta. Zadnjih 20 godina Zaposlena  u Centru za mentalno zdravlja u Sarajevu. Obavljala poslove psihodijagnostičke procjene, psihološkog savjetovanja I psihoterapije sa djecom, adolescentima I odraslima.  Uže područje interesovanja su rad sa djecom I mladima. Zadnje 4 godine stručni saradnik u Polikinici za djecu I mlade BHIDAPA na poslovima psihološke procjene I psihoterapije za djecu I mlade. Učesnik  velikog broja kongresa ,radionica I seminara iz područja mentalnog zdravlja. Također sudjelovala kao voditelj radionica za zaposlenike različitih organizacija na različite teme, naročito teme koje su vezane za djecu I mlade.