Registracija

Kotizacija uključuje

Rana kotizacija

Uplate do 30.06.2024.

 • Iz države koja nije EU članica 300BAM / 160EUR

  Za sve učesnike koji nisu iz države članice EU

 • Iz države članice EU 210EUR

  Za učesnike koji su iz države članice Evropske Unije

 • Član BHIDAPA-e 220BAM / 130EUR

  Za članove BHIDAPA-EAPTI

 • Svečana večera 60BAM / 30EUR

  Neobavezna gala večera

Standardna kotizacija

Uplate od 01.07.2024.

 • Iz države koja nije EU članica 350BAM / 180EUR

  Za sve učesnike koji nisu iz države članice EU

 • Iz države članice EU 250EUR

  Za učesnike koji su iz države članice EU

 • Član BHIDAPA-e 250BAM / 160EUR

  Za članove BHIDAPA-EAPTI

 • Svečana večera 60BAM / 30EUR

  Neobavezna gala večera

Kotizaciju uplaćuju svi učesnici Kongresa bez obzira da li imaju ili nemaju prezentaciju na Kongresu.

Ako trebate otkazati registraciju, molimo Vas da nas kontaktirate putem maila: hi@congress.bhidapa.ba najkasije do 01.09.2024. kako biste ostvarili pravo na povrat 90% cijene kotizacije. Nakon 01.09.2024., povrat sredstava neće biti moguć. Molimo vas da planirate unaprijed i uzmete u obzir ovu važnu informaciju.

Prijava

Informacije o autoru

Informacije o radu

Kotizacija i večera

Uputstvo za slanje sažetka

Sažetak predstavlja sveobuhvatnu usmenu ili poster prezentaciju originalnog istraživanja autora ili napretka u istraživačkoj ili psihoterapijskoj praksi i srodnim praksama, kao i njihov doprinos terapijskim pristupima i unapređenju mentalnog zdravlja djece, mladih i obitelji. Prethodno objavljeni rad ne treba podnositi osim ako se ne ažurira novim nalazima, podacima ili metodama. Sažetak treba sadržavati naslov (do 20 riječi), uvod, cilj, metodu, rezultate, zaključke i ključne riječi (tri do četiri). Obim sažetka treba biti do 300 riječi bez naslova i autora. Reference, tabele ili slike ne mogu biti uključene u sažetak.

Sažeci se mogu poslati samo putem online registracije.

Prilikom slanja sažetka treba napisati puno prezime i ime i afilijaciju autora i svih koautora. Autor koji prezentira rad odgovoran je da obavijesti koautore o prihvatanju sažetka i da od njih dobije izjavu o sukobu interesa.

Sažeci se mogu poslati za različite vrste prezentacija:

 • Simpozijum: 3-5 prezentacija iz različitih psihoterapijskih pravaca, uključujući vođenu diskusiju o zajedničkoj temi, profesionalnom pitanju ili istraživačkom pitanju od posebnog značaja (trajanje 90 minuta, uključujući diskusiju). Prijave za ovaj format moraju uključivati i (1) sažetak koji predstavlja pregled cijele sesije s imenovanjem moderatora/diskutanta, i (2) pojedinačni sažetak za svaki od kratkih pojedinačnih radova;
 • Oralna prezentacija: individualno izlaganje u tematskoj sesiji sa predsjedavanjem (15-20 minuta, uključujući diskusiju);
 • Poster: Bit će izloženi posteri i organizovane sesije za gledanje postera, što će učesnicima kongresa omogućiti interakciju sa autorima postera;
 • Radionica: Sesija iskustvenog učenja uz aktivno učešće učesnika radionice. Radionica treba biti 90 minuta i pratiti zajedničku strukturu: uvod, glavna aktivnost i refleksivna diskusija;
 • Panel diskusija: Strukturisana diskusija pruža priliku za grupnu diskusiju među kolegama o određenoj temi. Strukturisana diskusija može biti 90 minuta i uključivati dva do četiri izlagača koji nude kratku izjavu o temi kako bi se privuklo aktivno učešće članova publike. Ove sesije treba da budu strukturisane na način koji podstiče i omogućava učešće publike u diskusiji u značajnom dijelu vremena. Može se izabrati moderator/diskutant;
 • Okrugli sto: Diskusija o različitim savremenim i/ili kontroverznim temama u psihoterapija i srodnim praksama.

Naučni odbor može preraspodijeliti dostavljene prezentacije između formata.

Obavijest o prihvatanju sažetka i rasporedu bit će poslata autoru izlaganja zajedno sa detaljnim informacijama i smjernicama za prezentaciju na e-mail adresu korištenu tokom registracije, najdalje do 30.06.2024.

Autori su isključivo odgovorni za etički i naučni sadržaj predstavljen u sažecima.

Sažetke treba pisati na jasnom B/H/S ili engleskom jeziku sa tačnom gramatikom i pravopisom. Originalni sažeci neće biti lektorisani, za jezičku i gramatičku ispravnost sažetaka odgovara/ju autor/i. Svaka jezička, gramatička ili naučna greška će biti objavljena, ukoliko je autori ne otklone.

Važni datumi i rokovi

 • Krajnji rok za dostavljanje sažetaka – 07.05.2024.
 • Odgovor od članova Naučnog odbora o statusu rada – 03.06.2024.
 • Krajnji rok za dostavljanje korigovanog sažetaka –17.06.2024.
 • Potvrda o prihvatanju sažetka – 30.06.2024.

Informacije o učesniku

Kotizacija i večera