3.
INTERNACIONALNI I
INTERDISCIPLINARNI KONGRES
DJEČJE I ADOLESCENTNE
PSIHOTERAPIJE
“Refleksija komunikacije i odnosa na zdravlje
djece, mladih i obitelji: terapijski pristupi”
3. – 6. OKTOBAR 2024.
SARAJEVO

Treći internacionalni i interdisciplinarni kongres

dječje i adolescentne psihoterapije počinje za:

Dana
Sati
Minuta

Članovi odbora

Zadovoljstvo nam je predstaviti članove organizacionog i programskog odbora; Počasne članove i članove Znanstveno-stručnog odbora Kongresa.

Više...

Naši ciljevi

Fokus Kongresa leži na refleksiji komunikacije i odnosa na zdravlje, promicanje inovativnih terapijskih pristupa i održivih strategija, u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja i dobrobiti djece i mladih, a time i društva u cjelini.

Više...

Teme kongresa

Kongres će se organizirati u četiri tematska dana kako bi se detaljno istražili ključni aspekti, kroz obrazovni, socijalni, zdravstveni i pravni okvir.

Više...

Dobrodošli u Sarajevo!
#AchievingHealth2024

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati vas na:

Treći internacionalni i interdisciplinarni kongres dječije i adolescentne psihoterapije “THINK ABOUT YOUth”

“Refleksija komunikacije i odnosa na zdravlje djece, mladih i obitelji: terapijski pristupi”

U izazovnim vremenima poput ovih, uvijek postoji prilika za stvaranje promjena koje će potaknuti bolju budućnost.
Povijest nas podsjeća da se u turbulentnim vremenima, iako po cijenu mnogih žrtava i dubokih traumatskih iskustava, rađaju pozitivna rješenja.

Ovaj Kongres je odraz nade i svijesti o potrebi za promjenama kvalitete komunikacije i odnosa kao preduvjeta za zdrav razvoj, od najranijih faza života, kako na individualnoj, tako i na globalnoj razini.

Težimo stvaranju društva koje mentalno zdravlje i dobrobit djece, mladih i obitelji postavlja kao prioritet za kreiranje sveobuhvatne, podržavajuće i ispunjavajuće vizije razvoja zdravog društva.

Stoga, misija Kongresa je osigurati prostor za ljudski i profesionalni susret stručnjaka iz različitih disciplina i dijelova svijeta, kako bismo zajedno istraživali, razmijenili i produbili iskustva o vitalnim temama koje se tiču mentalnog zdravlja djece, mladih i njihovih obitelji.

Očekujemo da će plenarna predavanja, okrugli stolovi, radionice i panel izlaganja inicirati dijalog i otvoriti mogućnosti za nove uvide u kvalitetu komunikacija i odnosa. U suradnji s vodećim stručnjacima, usmjerit ćemo se na razvoj inovativnih i integrativnih terapijskih pristupa, te globalnih preventivnih planova.

Naša je želja u zajedništvu njegovati razumijevanje i brižnost, gdje razmjena ideja i znanja doprinosi izgradnji sigurnijeg svijeta za svako dijete.

Predavači

Zadovoljstvo nam je predstaviti počasne članove i predavače.

Neki od najboljih stručnjaka u svom području govore o inovativnim pristupima, globalnom preventivnom planu, integrativnom tretmanu i mentalnom zdravlju djece, mladih i obitelji na 3. kongresu THINK ABOUT YOUth, uključujući…

Prof. dr. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. med.

Predsjednica kongresa

Prof. dr. Patrick McGorry, dr. med.

Psihijatar i istraživač

Prof. dr. sc. Norman Sartorius, dr. med.

Neuropsihijatar

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Klinički psiholog i psihoterapeut

Dr. sc. Karen Hillman Fried

Psihoterapeut

Prof. dr. Mila Goldner-Vukov, dr. med.

Psihijatar i psihoterapeut

Prof. dr. sc. Michael Ungar

Psihoterapeut

Prof. dr. sc. Esmina Avdibegović, dr. med.

Neuropsihijatar i psihoterapeut

Više...

Zadovoljstvo nam je predstaviti ostale članove počasnog odbora i predavače

Važni datumi i rokovi

14.10.2023.

Najava Kongresa

04.03.2024.

Otvorena Online registracija

07.03.2024.

Preliminarni program Kongresa

Produžen do 01.06. 2024.

Krajnji rok za dostavljanje sažetaka

Produžen do 20.06.2024.

Odgovor od članova Naučnog odbora o statusu sažetka

Produžen do 23.06.2024.

Krajnji rok za dostavljanje korigovanih sažetaka

30.06.2024.

Potvrda o prihvatanju sažetka

30.06.2024.

Krajnji rok za uplatu rane kotizacije

27.09.2024.

Finalni program dostupan

02.10.2024.

Zatvaranje online registracije

03.10.2024.

Ceremonija otvaranja Kongresa

Lokacija

od 3. do 6. Oktobra 2024.

Organizator

Glavni partner

Uskoro!

U saradnji sa

Uz podršku

Glavni medijski pokrovitelj