Prof. dr. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. med.

Predsjednica kongresa

Prof. dr. sc. D. Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar, subspecijalista za dječju i adolescentnu psihijatriju. Nakon 45 godina radnog staža umirovljena je, ali i dalje radi posebice s djecom u Poliklinici Kocijan/Hercigonja koju je osnovala kao i na fakultetima, raznim udrugama, a danas i kao počasna predsjednica Europske asocijacije za integrativnu terapiju djece i mladih-EIATSCYP osnovane 05.03.2010. od strane 11 europskih zemalja, te je u Hrvatskoj 11.02.2012. započela edukaciju uz sudjelovanje stručnjaka iz UK i Francuske.
Za vrijeme rada u Psihijatrijskoj bolnici Jankomir, danas Sveti Ivan, gdje je radila do 1983., osnovala je odjel za autizam, prvi u ovom dijelu Europe, zajedno s roditeljima Centra za autizam. U tom periodu osnovala je u školu na dječjem psihijatrijskom odjelu.
Tijekom rata bila je savjetnica u Vladi RH i nositelj i organizator psihosocijalnog programa pomoći žrtvama rata. Organizirala je, zajedno s prof. Knezovićem, mrežu pomoći na čitavom području Hrvatske, posebice pomoći obiteljima i djeci, te je takav program u Europi bio prihvaćen kao jedinstveni program pružanja pomoći.
U periodu od 1991-1995 radila je u bolnici za dječje bolesti „Klaićeva“, gdje je osnovala Centar za metalno zdravlje koji i danas funkcionira.
U KB Dubrava, nakon 1995., bila je organizator i voditelj nacionalnog Centra za psihotraumu i referalnog Centra za poremećaje uzrokovane stresom sve do umirovljenja.
Završila je edukaciju stručnjaka mentalnog zdravlja iz integrativne psihoterapije u UK i započela, nakon završene edukacije, provoditi edukaciju iz integrativne psihoterapije u Hrvatskoj za što je na Prvom hrvatskom psihoterapijskom kongresu dobila naslov laureata.
Predsjednica je prvog i drugog Internacionalnog kongresa dječje i adolescentne psihoterapije, pod sloganom THINK ABOUT YOUth, u organizaciji BHIDAPA-e u Sarajevu.
Kao stručnjak bila je pozivana na brojne skupove u zemlji i inozemstvu.