Impresum

Izvršni urednici:

Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i psihoterapeut
Dr. sc. Mirela Badurina, psihoterapeut
Prim. dr. Goran Čerkez, dr. med

Izdavač: BHIDAPA-EAPTI
Adresa: Emerika Bluma 9a, 71 000 Sarajevo; Bosna i Hercegovina
Tel: +387 61 773 887
Mail: hi@congress.bhidapa.ba

Bosansko-hercegovačka integrativna dječija i adolescentna psihoterapijska Asocijacija – EAPTI, upisana je u Registar udruga pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine pod matičnim brojem RU-1693, Knjiga I Registra, dana 16.02.2015.

BHIDAPA je razvrstana za područje djelovanja: 14. ZAŠTITA ZDRAVLJA
ID broj: 4202071240009
Osnivač i direktorica: dr.sc. Mirela Badurina

ISSN 2744-1148 (print)
ISSN 2744-1156 (online) BHS
ISSN 2744-1164 (online) ENGL

bhidapa.ba
journal.bhidapa.ba
congress.bhidapa.ba