Prvi dan

3. Oktobar 2024.

Refleksija komunikacije i odnosa na zdravlje djece, mladih i obitelji: terapijski pristupi

10:00

Otvorena registracija

Uskoro!

10:00

17:00

Ceremonija otvaranja

Glavna dvorana

Moderator: Haris E. Bilalović

Uskoro!

17:00

17:30

Plenarna predavanja na temu dana

Glavna dvorana

Moderator: Haris E. Bilalović

Uskoro!

17:30

19:30

Koktel dobrodošlice

19:30