Dr. sc. Mirela Badurina

Predsjednica organizacionog i programskog odbora

Doktor zdravstvenih znanosti, geštalt i integrativni psihoterapeut sa specijalizacijom iz dječje i adolescentske integrativne psihoterapije, rođena je 1968. godine u Sarajevu. Posljednjih 30 godina svoj profesionalni i akademski razvoj usmjerava na područje očuvanja zdravlja i dobrobiti djece i mladih. Izlagač je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i konferencijama, na teme zaštite zdravlja, prava i interesa djece. Autor i koautor je niza znanstvenih i stručnih radova. Svjetski je certificirani psihoterapeut i europski je certificiran psihoterapeut, supervizor i trener. Osnivač je i direktorica Asocijacije BHIDAPA-e u sklopu kojeg djeluju tri centra: Europski akreditovan Trening Instut iz oblasti integrativne psihoterapije, Interdisciplinarni terapijski centri za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji, te znanstveno-stručni istraživački centar. Predsjednica je programskog i organizacijskog odbora Internacionalnog Kongresa dječje i adolescentne psihoterapije i urednica interdisciplinarnog časopisa za psihoterapiju za dobrobit djece i mladih. Sretno je udata i majka je dvoje djece.