Prof. dr. sc. Tatjana Stefanović Stanojević

Razvojni psiholog i psihoterapeut

Tatjana Stefanović Stanojević, psiholog razvojne orijentacije i istraživač u oblasti teorije privrženosti, rođena je 1963. godine u Nišu. Doktorat psiholoških nauka stekla je 2002. godine na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, sa temom: Bliske parnerske veze u svetlu teorije afektivnog vezivanja.
Tatjana Stefanović Stanojević radi na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, a od 2002. do 2015. godine radila je i na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. U zvanje redovnog profesora izabrana je aprila 2014. godine. Na Departmanu za psihologiju u Nišu drži kurseve: Teorije kognitivnog razvoja, Teorije emocionalnog razvoja, Istraživanja u razvojnoj psihologiji, Psihologija partnerskih veza, Trauma iz ugla teorije afektivne vezanosti.
Autor je monografija: Emocionalni razvoj ličnosti, (2005), Rano iskustvo i ljubavne veze, (2007), Afektivna vezanost, razvoj, modaliteti i procena (2010), Kada kažemo ljubav, da li mislimo ljubav, (2012). Afektivna vezanost i porodični odnosi: razvoj i značaj, (koautor, 2012), Strah je najgore mesto: studija o ranoj traumi iz ugla teorije afektivne vezanosti (koautor, 2018). Ljubav ili TriP (2020). Autor je velikog broja radova iz oblasti teorije privrženosti, štampanih u naučnim časopisima i zbornicima
Tatjana Stefanović Stanojević od 2013. godine je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: Odnosi na poslu i u porodici (149002), rukovodilac projekta: prof dr Vladimir Hedrih, a do 2016. godine bila je i na projektu: Trauma, trust, memory (Social Trauma and Reconciliation in Psychoanalysis, Psychotherapy, and Cultural Memory), rukovodilac projekta: prof. Andreas Hamburger.
Tatjana Stefanović Stanojević osnivač je Udruženja za proučavanje, procenjivanje i primenjivanje teorije afektivne vezanosti: Sigurna baza. Takođe, od 2014. godine predsednica je Sekcije za psihologiju bliskih odnosa pri Društvu psihologa Srbije, kao I članica Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije. Tatjana Stefanović Stanojević
Takođe, Tatjana Stefanović Stanojević nosilac je sertifikata Evropske Interdisciplinarne Asocijacije (EIA) za psihoterapiju dece i mladih. Ovim sertifikatom priznate su joj ingerencije za psihoterapiju, edukaciju i superviziju u oblasti integrativne psihoterapije dece i adolescenata.

Pri Republičkom zavodu za socijalni rad 2015. godine akreditovala je tri seminara za usavršavanje profesionalaca u socijalnom radu (Dete sa traumom, od prepoznavanja do pomoći, Procena afektivne vezanosti dece nakon jaslenog uzrasta, Partnerske i bračne veze: opstanak,). Do sada je održano stotinak seminara.
Tatjana Stefanović Stanojević dobitnica je društvenog priznanja Ljubomir Ljuba Stojić koje Društvo psihologa Srbije dodeljuje za doprinos razvoju psihološke struke u svojoj sredini.
Tatjana Stefanovic Stanojevic dobitnica je društvenog priznanja Živomir Žiža Vasić koje Društvo psihologa Srbije dodeljuje za popularizaciju savremene psihologije.