Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med.

Psihijatar i psihoterapeut

Specijalist psihijatrije, Subsecijalist dječje i adolescentne psihijatrije. Subspecijalist psihoterapije. Edukacija – dječja i adolescentna psihoterapija, grupna analiza, posihodrama. Godine 2003. obranila je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Rijeci s temom “Stilovi suočavanja sa stresom u srednjoj fazi adolescencije u srednjoj školi”.

Osnivač i voditelj Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju Klinike za psihijatriju KBC Rijeka od 1998. Izvanredni profesor na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci i Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij). Predavač na poslijediplomskom studiju Dječje i adolescentne psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Edukator u Europskim programima za integrativnu psihoterapiju djece i mladih u Zagrebu (Hrvatska interdisciplinarna terapijska udruga za djecu i mlade HITUDIM), Zadru (u Centru za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje Psihika) i Sarajevu (Udruga za integrativnu dječju i adolescentnu psihoterapiju Bosne i Hercegovine – BHIDAPA). Član je uredništva znanstvenog i stručnog časopisa Psychotherapy in Achiving Helath and Well-being for Childfen and Young People. Član više strukovnih udruga u zemlji i inozemstvu.

Autor je brojnih znanstvenih i stručnih članaka, koautor udžbenika za studente iz područja psihijatrije i dječje i adolescentne psihiijatrije. Aktualno je zaposlena u Specijalnoj bolnici MEDICO u Rijeci. Područja interesa: dječja i adolescentna psihijatrija i psihoterapija; psihodrama kao terapijska tehnika. Specifična područja interesa: razvoj identiteta i patologija identiteta, depresivni poremećaji djece i adolescenata, poremećaji hranjenja, poremećaji povezani sa stresom i traumom u djece i adolescenata, obitelj i dijete/adolescent s psihološkim/razvojnim poteškoćama.