Izv. prof. prim. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., FECSM

Psihijatar i psihoterapeut

Goran Arbanas je psihijatar, forenzički psihijatar, psihoterapeut, grupni analitičar i seksualni terapeut. Prof. Arbanas ima tri subspecijalizacije: iz psihoterapije, forenzičke psihijatrije i seksualne medicine. Zaposlen je u Klinici za psihijatriju Vrapče u Zagrebu, na Zavodu za forenzičku psihijatriju. Njegova područja interesa su: forenzička psihijatrija, seksualna medicina, psihoterapija, liječenje počinitelja seksualnih djela, psihijatrijska vještačenja i korištenje umjetne inteligencije u psihijatriji.

Aktivno prevodi psihijatrijsku literaturu s engleskog na hrvatski. Bio je urednik hrvatskog izdanja DSM-5. Autor je prvog udžbenika iz seksualne medicine i seksualne terapije (Uvod u seksualnu medicinu) na hrvatskom jeziku. Prof. Arbanas predaje forenzičku psihijatriju, ljudsku seksualnost, kliničku seksologiju i komunikacijske vještine na Sveučilištu u Rijeci (Medicinski fakultet i Fakultet za zdravstvene studije) i na Sveučilištu u Zagrebu (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet). Bio je predsjednik Hrvatskog društva za seksualnu terapiju od 2007. do 2021. g., a sada je rizničar Europske seksološke federacije (EFS). Dopredsjednik je Instituta za grupnu analizu u Zagrebu.