Četvrti dan

6. Oktobar 2024.

Etika i ljudskost

09:00

Plenarna predavanja na temu dana

Glavna dvorana

Moderator: Haris E. Bilalović

Uskoro!

09:00

11:00

Kafe pauza

11:00

11:30

Simpozij mladih: SA mladima i ZA mlade

Glavna dvorana

Moderator: Haris E. Bilalović

Tema: Ideje mladih za zdraviju budućnost:

Kakav nam svijet treba?

11:30

12:15

Sarajevska Deklaracija o mentalnom zdravlju djece i mladih EIATSCYP

12:15

12:30 - 13:00

Zaključci Kongresa i Ceremonija zatvaranja

12:30 - 13:00