Adila Softić

Članica organizacionog i programskog odbora

Adila Softić je diplomirani psiholog, evropski certificirani psihoterapeut transakcione analize CTA i ECP holder

Rođena u Zenici, stekla je zvanje diplomiranog psihologa na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Evropski certifikat za psihoterapeuta transakcione analize stekla je u Ženevi.

Radi u JZU Zavod za bolesti ovisnosti ZDK u Zenici od početka njegovog rada 2005. godine. Također je suradnik na Institutu za transakcionu analizu ICTA u Beogradu i vodi Psihološko savjetovalište u kompaniji Transcom Worldwide d.o.o., BiH. Prethodno je radila kao stručni saradnik iz prakse na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, a prvo radno iskustvo stekla je u pedagoškoj službi osnovne škole.

Bila je angažirana i u NVO sektoru, surađujući s organizacijama kao što su UG “Život” (udruženje žena oboljelih od karcinoma dojke), Romano Centro i UG Karneol. Fokus njenog rada je na psihoterapijskom radu s adolescentima starije dobi i odraslim osobama, parovima i grupama, te na provođenju individualnih i grupnih psihoterapija za lični rast i razvoj s psihoterapeutima u edukaciji/superviziji.

Autorica je i koautorica različitih stručnih i naučnih radova, publikacija i priručnika. Aktivno učestvuje na različitim konferencijama, kongresima i seminarima. Bila je predsjednica Organizacionog odbora Prvog kongresa psihoterapeuta u BiH i trenutno je predsjednica UG BIHOTA (BiH organizacija transakcione analize). Članica je EATA i EAP, Društva psihologa u BiH, gdje je također članica Etičkog odbora, te članica Upravnog odbora Saveza psihoterapijskih udruženja u BiH.

E-mail adresa: adila_f@hotmail.com