Katarina Višić, dr. med.

Članica organizacionog i programskog odbora

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu i specijalizirala Racionalnu emotivno-kognitivno Behejvioralnu terapiju, stekavši zvanje RE & KBT psihoterapeuta. U poslednjih nekoliko godina, fokusira se na edukovanje za, ali i sam rad sa decom i adolescentima. Završila je edukaciju iz nedirektivne terapije igrom, i stekla zvanje praktičar terapije igrom, a potom i edukaciju iz Integrativne dečje i adolescentne psihoterapije. Danas radi kao integrativni psihoterapeut za decu i adolescente.
Osnivač je Centra za psihoterapiju i psihološko savetovanje Dr Višić u Beogradu. Sa svojim timom radi na tretmanu i prevenciji poremećaja mentalnog zdravlja, kao i promociji mentalnog zdravlja, sa posebnim fokusom na mentalno zdravlje adolescentne populacije.
Urednica je i koautorka dva izdanja namenjena u promotivne svrhe: “Idem na terapiju” (za decu) i “Iz Ugla psihoterapije: Hrana” (za adolescente i odrasle).