Prof. dr. sc. Ivana Zečević

Članica znanstveno-stručnog odbora

Prof. dr Ivana Zečević je redovna profesorica na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Banjaluci, na katedri za psihologiju. Svoje interesovanje za dječiju i adolescentsku psihologiju usmjerava već više od 20 godina, radeći na polju mentalnog zdravlja djece, mladih i odraslih u vaspitno – obrazovnom sistemu, u naučno – istraživačkom radu. Profesorica Ivana Zečević bavi se i psihoterapijskim radom sa djecom i mladima i kroz svoju psihoterapijsku djelatnost je u svakodnevnom kontaktu sa njima. Autorica je brojnih naučno istraživačkih radova, kao i priručnika koji se bave prevencijom nasilja nad i među djecom, te edukativnih programa u službi prevencije nasilja nad i među djecom. U posljednje vrijeme je posebno usmjerena na prevenciju nasilja na internetu i izradi preventivnih programa za djecu, mlade i odrasle u ovoj oblasti.