Sofija Tovarović

Članica organizacionog i programskog odbora

Pridružila se Udruženju građana/ki “Zašto ne” u martu 2022. godine, gdje obavlja funkciju izvršne producentice. Zadužena je za produkciju događaja, office menadžment i projektnu koordinaciju.
Ima 7 godina relevatnog iskustva u vođenju projekata, PR-u i event menadžmentu – od kreiranja koncepta do implementacije. Iskustvo u pisanju projekata i komunikacijskih strategija stekla je u agenciji BORAM, gdje je radila 4 godine kao komunikacijska i event menadžerica zadužena za provođenje zagovaračkih kampanja i incijativa, pisanje komunikacijskih planova, produkciju i organizaciju događaja.
Kroz niz različitih projekata surađivala je sa mnogobrojnim klijentima, kao što su: Delegaciju EU u BiH, Ured specijalnog predstavnika EU, UNICEF, UNDP, RYCO, GIZ, IOM, te nevladine organizacije KOMA, ICVA, YIHR, KULT, Perpetuum Mobile, Prava za sve, FSU, JaBiHEU.
Sa 17 godina bila je predsjednica Omladinskog kluba Crvenog Krsta na Palama.
Aktivna u mnogim nevladinim organizacijama kao komunikacijska ekspertica te trenerica na teme javnog nastupa, zagovaračkih incijativa, medijske kampanje, stigmatizacije marginalizovanih grupa i edukacije mladih.
Trenutno je apsolventica na Ekonomskom Fakultetu u Sarajevu, smjer Marketing.