Prof. dr. Mila Goldner-Vukov, dr. med.

Psihijatar i psihoterapeut

Prof. Dr. Mila Goldner-Vukov, Dr sci med., Konsultant pihijatar, član Kraljevskog Australijskog i Novo Zelandsko koledža psihijatara, individualni, medjunarodno seriifikovan sistemski porodični i grupni psihoterapeut.

Dr Mila Goldner Vukov je edukovana u Beogradu, USA, UK, Australiji I na Novom Zelandu. Kreirala je školu sistemske porodične terapije u Beogradu. Bila je predavač na Univerzitetu u Beogradu, Novom Zelandu i James Cook Univerzitetu u Australiji. Profesor je na ECPD, Beograd.
Dr Mila Goldner Vukov ima široko iskustvo u oblasti opšte psihijatrije, perinatalne psihijatrije, dečije I adolescentne psihijatrije i transkulturalne psihijatrije. Prepoznata je kao izvanredan stručnjak i predavač. Ona vodi Seminar iz Porodične dinamike i psihoterapije na ECPD kao i mnoge radionice iz oblasti porodičnih odnosa, pozitivne psihologije, perinatalne psihijatrije, transgeneracijske i intergeneracijske traume, korenima agresije i erozija empatije, različita lica ljubavi i wellbeing žena, kao i iz oblasti transkulturalne psihijatrije i uzrocima suicidalnosti.
Njeno posebno interesovanje je prevencija porodičnih problema kroz edukaciju mladih koji se pripremaju za ulogu roditelja kao i prevencija suicidalnosti kod mladih.
Objavila je veliki broj naučnih I stručnih radova kao i knjiga: “Porodica u krizi”, “Emotivni život savremenog čoveka i droge”, “Putevi i stranputice porodice”, “A onda su pepeljugi legle pare na račun”, “Pogledaj me”, “Dolasci i odlasci”-ko autor sa Dr Snezana Mijalkovic i “Snevanje”- “Dreaming”, knjiga koja je publikovano u USA.

Poslednja knjiga koju je napisala “Roditelji, dobro jutro” se odnosi na porodične odnose i pozitivno roditeljstvo uz upoznavanje čitaoca sa antropologijom, mitologijama, razvojem roditeljstva kroz razne kulture, odnosima na nivou porodice, problemima zloupotrebe ( fizičke, psihološke I seksualne) i kako ostvariti pozitivno roditeljstvo.

Učestvovala je na mnogobrojnim kongresima i prezentovala radove koji se odnose na mentalno zdravlje žena i transkulturalne aspekte suicidalnosti.