Teme kongresa

Kroz multidisciplinarni, intersektoralni i interdisciplinarni pristup, želimo bolje razumijevati kako se komunikacija i odnosi reflektiraju na zdravlje i bio-psiho-socijalnu dobrobit djece, adolescenata i obitelji, kroz obrazovni, socijalni, zdravstveni i pravni okvir.

Kongres će se organizirati u četiri tematska dana kako bi se detaljno istražili ključni aspekti.

Kongres će se organizirati u četiri tematska dana integriranjem različitih tema:

  • Povezanost između agresije i empatije
  • Različiti oblici zlostavljanja i zanemarivanja i uticaj na pojedinca i društvo
  • Transgeneracijsks i intergeneracijska trauma i razvoj djeteta, obitelji i društva
  • Rezilijentnost i mentalizacija
  • Migracija, pojedinac i okruženje
  • Odgojno-obrazovni, zdravstveni, socijalni i pravni pristupi u cjelokupnom razvoju djeteta
  • Terapijske metode i pristupi usmjereni na rast i razvoj djece, mladih i obitelji
  • Etika psihoterapije i terapijskih pristupa u komunikaciji i odnosima
  • Primjeri dobre prakse, istraživanja i inovativne intervencije

 

Očekujemo da će plenarna predavanja, okrugli stolovi, radionice i panel izlaganja, potaknuti dijaloge i otvoriti nove puteve suradnje.

Cilj nam je zajednički rad na poboljšanju međuljudskih odnosa, produbljivanju razumijevanja utjecaja komunikacije na zdravlje djece, mladih i obitelji, te na promicanje njihove sveukupne dobrobiti i zdravlja.