Instrukcije za plaćanje

Nakon popunjavanja elektronske prijave za aktivno ili pasivno sudjelovanje na 3. internacionalnom i interdisciplinarnom kongresu dječije i adolescentne psihoterapije, obavezno je izvršiti uplatu kotizacije kako bi vaša prijava postala valjana.

Uplate u BAM (KM)

Primalac: BHIDAPA

Adresa: Emerika Bluma 9a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Svrha uplate: Prijava na 3 kongres i *registracijski kod

Broj računa: 3387302238277714

Banka: UniCredit Bank DD

*registracijski kod je dostupan nakon uspješne prijave

Uplate u EUR

Primalac: BHIDAPA

Adresa: Emerika Bluma 9a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Svrha uplate: Prijava na 3 kongres i *registracijski kod

IBAN: BA393387302238277714

SWIFT: UNCRBA22

Banka: UniCredit Bank DD

*registracijski kod je dostupan nakon uspješne prijave