Prof. dr. Larisa Velić

Dekanesa Pravnog fakulteta

Prof.dr. Larisa Velić je dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i predsjedavajuća Senata Univerziteta u Zenici. Nakon što je završila pravni fakultet na Heinrich-Heine Univerzitetu u Düsseldorfu i nakon obavljene dvogodišnje prakse na Vrhovnom pokrajinskom sudu u Düsseldorfu, radi kao advokat u Njemačkoj. Nekoliko godina obnaša funkciju pravnog eksperta za GTZ (Njemačka vladina organizacija) u cilju reforme zemljišne administracije i donošenja zakona o stvarnim pravima. Također radi na reformi pravosudnog sistema u okviru Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Članica je Kluba nezavisnih intelektualaca (Klub 99) i Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca. Učestvovala je na izradi brojnih propisa u BiH, te je angažovana kao edukator od strane Centra za edukaciju sudija i tužilaca i drugih domaćih i međunarodnih organizacija. Autor je brojnih knjiga i članaka.