Tanja Tankosić Girt

Članica organizacionog i programskog odbora

Tanja je u  cjeloživotnom procesu učenje  završila studij Psihologije u Sarajevu, kroz dodatnu četverogodišnju edukaciju stekla zvanje  Porodično Sistemskog psihoterapeuta i nosioc je Evropskog certifikata za psihoterapiju. Kroz dodatnu trogodišnju edukaciju je stekla zvanje Porodično Sistemske supervizorke te je akreditovana za svoj psihoterapijski i supervizorski rad od strane European Association for Psychotherapy – EAP. Pohađala dvije godine specijalističke obuke za Edukatora Porodično Sistemske terapije.  Završila je Externship program Emotivno fokusirane terapije u radu sa parovima. Trenutno završava evropski akreditovanu edukaciju iz Shema terapije.

Radi u privatnoj praksi od 2014. godine, održava psihoterapijsku i supervizijsku praksu nudeći lične, partnerske i porodične usluge rasta i razvoja, kao i lični i grupnu superviziju za timove i organizacije. Ima bogato iskustvo rada u različitim kontekstima i posebna interesovanja i iskustva  obuke stručnjaka iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja na različite teme.  Redovno sa svojim radovima učestvuje na Kongresima i Konferencija kako u zemlji tako i u regiji.