Mr.sc. dr. Azra Arnautović

Članica organizacionog i programskog odbora

Pedijatar, IGA grupni psihoanalitičar, ECP, ECIP spec. integrativne psihoterapije za djecu i adolescente, trener i supervizor

Primarijus. Mr. sc, specijalista pedijatar, grupni analitičar i integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, trener, supervizor – europske licence. Magistrirala na Interdisciplinarnom studiju iz dječje i adolescentne psihijatrije i psihologije. Pored medicinskog usmjerenja, psihosocijalnim i psihoterapijskim radom se bavi od 1994. Radila na Klinici za dječije bolesti, kao specijalista pedijatar; u NVO Vive Žene Tuzla kao liječnik i psihoterapeut. Osnivač i predsjednica Asocijacije za podršku mentalnom zdravlju, psihoterapiju, edukaciju, radionice, lični razvoj i savjetovanje” ” EMPATIJA” u Tuzli, gdje i živi. Osnivanjem Interdisciplinarnog terapijskog centra za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji BHIDAPA je angažovana na poslovima psihoterapeuta i stručnog saradnika u nastavi iz dječije i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja u BHIDAPA-i i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Učesnik je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i konferencijama, na teme zaštite zdravlja, prava i interesa djece. Autor i koautor je niza naučnih i stručnih radova. Trenutna pozicija u timu BHIDAPA – Koordinatorica edukacijskih programa, trener, supervizor i mentor.