Prof. dr. Mirjana Mavrak

Članica organizacionog i programskog odbora

Mirjana Mavrak, profesorica pedagogije i psihologije, je doktor odgojnih znanosti (Kvaliteta komunikacije među agensima socijalizacije u pedagoškom radu sa zdravom i kronično bolesnom djecom) i radi kao redovita profesorica andragogije i pedagogije na Univerzitetu u Sarajevu, Filozofskom fakultetu, Odsjeku za pedagogiju. Autorica je i ko-autorica mnogih publikacija, tri priručnika za profesionalce u obrazovanju i obrazovanju odraslih (andragoški voditelji, bolnički učitelji i medicinske sestre/tehničari), monografije o biografiji kao priči o znanstvenoj kreativnosti i knjige o andragoškoj recepciji književnosti kao umjetnosti u profesionalnom radu s odraslima. Bila je kreatorica, koordinatorica i voditeljica mnogih edukacijskih ciklusa za različite profesionalne skupine polaznika. Od 2014. počinje s opsežnijim angažmanom u psihoterapijskoj edukaciji i psihoterapiji s odraslima. Orijentirana dječjoj dobrobiti, posvećuje svoj profesionalni razvoj radu s odraslima tragom uvjerenja da edukacija ne postoji bez educiranog edukatora.