Jelena Subašić

Članica organizacionog i programskog odbora

Rodjena u Sarajevu 1982. godine. Zvanje diplomiranog pedagoga stekla  2006. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odsjek za pedagogiju. Nakon završetka studija aktivna je u radu sa djecom sa poteškoćama u učenju i učešću i njihovom uključivanju u zajednicu. Kao pedagog, stručni saradnik u osnovnoj školi ,  radi od  2008. godine do danas, i tu stiče bogato iskustvo u radu sa djecom, roditeljima i nastavnicima. Edukaciju iz Integrativne dječije i adolescentne psihoterapije završila je 2020. godine. Od 2019. godine dio je stručnog  tima, a od 2022. godine voditeljica je Interdisciplinarnog terapisjkog centra za zaštitu djece mladih i obitelji BHIDAPA. Kao Integrativni dječji i adolescentni psihoterapeut radi sa djecom, mladima  i roditeljima u širokom spektru problema.