Dr. Marija Stojković, dr. med

Psihijatar, psihoterapeut, psihoterapeut para roditelj–beba

Dr Marija Stojković, Specijalista psihijatrije, dečiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut, psihoanaliticki psihoterapeut para roditelj – beba.
Posle specijalizacije psihijatrije u Beogradu 1997, dr Marija Stojkovic odlazi u London na Tavistok kliniku gde se edukuje za dečijeg i adolescentnog psihoanalitičkog psihoterapeuta. Radila je kao dečiji i adolescentni konsultant-psihoterapeut u Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS) u Londonu,
gde je bila i supervizor edukanata iz dečije i adolescentne psihoterapije. Za psihoanalitičkog psihoterapeuta para roditelj -beba kvalifikuje se 2016. godine u Ana Frojd Centru u Londonu. Tokom dve decenije rada u Velikoj Britaniji, predavala je na Tavistok klinici, Centru za psihoanalitičke studije Univerziteta u Eseksu, i Ana Frojd Centru gde od 2015. godine vodi seminare iz opservacije beba (i gde je do 2017. godine vodila i opservacijski modul na dva master programa). Opservaciju beba takođe je vodila i u Asocijaciji za grupne i individualne psihoterapeute (AGIP) u Londonu. Trenutno je edukator UDAPS-a (Udruženje dečijih i adolescentnih psihoterapeuta) u Beogradu, i gostujući predavač na Tavistok klinici u Londonu.