Prim. dr. Ranka Kalinić, dr. med.

Specijalist dječije i adolescentne psihijatrije i psihoterapije

Prim. dr Ranka Kalinić je rođena u Banja Luci 1965. godine, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i Medicinski fakultet. Specijalizaciju iz dječije i adolescentne psihijatrije je završila u Beogradu, kao i edukaciju iz psihodinamske psihoterapije djece i mladih. Od 2004. godine zaposlena u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Banja Luka. Pri Centru je formirala prvi kompletan tim za djecu i mlade koji pruža usluge prevencije, dijagnostike, tretmana i liječenja poremećaja u mentalnom zdravlju djece i mladih. Održala je preko 250 edukativnih predavanja i radionica. Učesnik u velikom broju projekata, koautor u 4 priručnika koja su namijenjena roditeljima i djeci.