Primarius dr. Goran Račetović, dr. med

Psihijatar

Прим. Горан Рачетовић, доктор медицине, специјалиста психијатрије, рођен у Београду (Република Србија). Похађао је Медицински факултет Универзитета у Тузли (ФБиХ/БиХ), дипломирао на Медицинском факултету Универзитета у Београду (Р. Србија), а специјалистички испит положио на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци (Р. Српска/БиХ). Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске додјељује му титулу Примаријус 2016. године. Начелник је Центра за заштиту менталног здравља (ЦЗМЗ) у Јавној здравственој установи „ДОМ ЗДРАВЉА“ Приједор од 2007. године, од када је и активан учесник свих релевантних домаћих и регионалних стручних скупова и бројних интернационалних догађаја. Од 2009. године има активну улогу у Удружењу психијатара у Босни и Херцеговини (УПуБиХ), као један од два Секретара, а нарочито у промоцији и представљању Удружења у Свјетској психијатријској асоцијацији и Савјету националних психијатријских удружења у Европској психијатријској асоцијацији. Поред чланства у домаћим стручним организацијама (УПуБиХ, Друштво доктора медицине Републике Српске, Комора доктора медицине Републике Српске-КДМРС), индивидуални је члан и више интернационалних психијатријских удружења (World Psychiatric Association, European Psychiatric Association, International Association for Early Psychosis, World Association of Societies for Biological Psychiatry, Danube Psychiatric Association, Psychiatric Association of Eastern Europe and Balkans). Био је оснивач, први предсједник Скупштине и члан Удружења младих психијатара/неуропсихијатара и специјализаната (до 2012), члан European Forum of the Psychiatry Trainees (do 2012), као и Генерални секретар и члан Извршног комитета у World Association of Young Psychiatrists and Trainees (до 2012).

У КДМРС је био члан Извршног одбора Центра за континуирану едукацију и замјеник предсједника Регионалног збора Приједор, а актуелно је предсједник Регионалног збора Приједор. Актуелни је предсједник Комисије за заштиту права лица са сметњама у менталном здрављу Републике Српске (до 2025. године). Сертификовани је тренер помагача жртвама породичног насиља, менаџер здравственог квалитета и организационог менаџмента у здравству, координатор бриге, оцјењивач за акредитацију и сертификацију здравствених установа у Републици Српској и тренер за Minimum Initial Service Package (MISP). У матичној установи је члан Колегијума, координатор за питања менталног здравља, континуирану медицинску едукацију и породично/родно засновано насиље, предсједник Дисциплинске комисије, те замјеник координатора за сексуално и репродуктивно здравље. Осмислио је и имплементирао јединствени програм из области заштите жртава породичног насиља за запослене у здравственим установама примарне здравствене заштите, чиме је Дом здравља Приједор постао препознатљиви примјер најбоље праксе у здравственом сектору у Републици Српској и Босни и Херцеговини. Са тимом ЦЗМЗ проводио је двогодишњи програм превентивних психолошких интерактивних радионица о проблемима зависности од опојних дрога (у неколико основних школа у Приједору), истраживачки пројекат превенције и раног откривања органских обољења код особа са схизофренијом и сродним обољењима (са тимовима породичне медицине преко Пројекта менталног здравља у Босни и Херцеговини), те у два наврата превентивни програм раног скрининга депресије и анксиозности код одраслог становништва (са тимовима породичне медицине преко Института за јавно здравство Републике Српске).

Награђиван је од стране Гендер центра Владе Републике Српске за допринос у превенцији и борби против насиља у породици, од стране Коморе ДМРС за организацију здравствене службе (2013) и примарну здравствену заштиту (2020) и од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске за посвећеност и допринос реформи менталног здравља у Републици Српској (2023).

У приоду 2011. – 2023. године имао је веома активну улогу у реформском Пројекту менталног здравља у Босни и Херцеговини (који се проводио уз подршку и у партнерству са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске), као стручни консултант-експерт, нарочито у пројектним циљевима усмјереним на превенцију, едукацију и дестигматизацију. Стручни је консултант и именовани члан више радних група Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске. Периодично је ангажован као консултант у различитим агенцијама Уједињених нација (IOM, UNICEF, UNFPA), а сарађивао је и са другим домаћим и интернационалним организацијама („Будућност“ Модрича, USAID, UN Women, CESVI). Боравио је у студијским посјетама Краљевини Белгији (1999), Краљевини Шведској (2012) и Центру за ране интервенције код прве епизоде психотичних поремећаја Programme 2000 (Милано/Италија, 2012).

Активни учесник на више од 70 стручних скупова у земљи, региону и иностранству, од којих као позвани предавач на преко 15 домаћих и интернационалних симпозијума и конгреса, те је био члан организационих одбора највећег броја домаћих конгреса и симпозијума са међународним учешћем од 2013. године. Похађао је око 20 интернационалних курсева организованих од стране EPA и WPA, био је ководитељ једног EPA Itinerant Course и позвани peer reviwer неколико курсева на европским психијатријским конгресима. Члан је уређивачких колегијума часописа Medicicom i KOD, те у Editorial Board InterACT-a (гласило EPA Council of the National Psychiatric Associations). Коуредник три конгресне публикације, аутор поглавља (за здравствени сектор) у приручнику за поступање субјеката заштите жртава породичног насиља у Републици Српској, коаутор публикације о етичком извјештавању о менталном здрављу и први аутор приручника о примјени заједничког планирања отпуста из болнице у Републици Српској. Публиковао је неколико радова као аутор и коаутор (7 у SCI и SSCI) и преко 50 апстраката у књигама апстраката или суплементима индексираних интернационалних часописа.

Посебан интерес има за стручне области афективних поремећаја, спектра схизофреније, раних интервенција у психијатрији, суицидологије, реформских процеса у менталном здрављу, психијатрије у заједници, психосоцијалне рехабилитације, биолошке психијатрије, дестигматизације и рада са специфичним групама корисника.