Haris Bilalović

Moderator plenarnih predavanja

Haris Bilalović je poznati voditelj i urednik u programima Radio Televizije Bosne I Hercegovine (BHRT) Diplomirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a njegovi uži interesi vezani su za psihoanalizu, grupnu analizu i retoriku. Autor je niza intervjua sa učesnicima naučnog simpozija ”Dječija i adolescentna psihijatrija i psihologija u BiH – stanje i perspektive” (april 2014, ANUBIH) Autor je dvodijelne televizijske reportaže “Psihoanaliza ljubavi” realizovane tokom trajanja Ljetne škole psihonalize (septembar 2019, Psihoanalitičko društvo Srbije) Koautor je više radova iz domena analitičke psihologije: “Građenje post-postmodernog subjekta” “Naracija u pijesku: primjena jungovske terapije u pijesku u radu sa žrtvama traume” i “Psihologija oslobodjanja i radikalna imaginacija”