Očuvanje Mentalnog Zdravlja
i Psihosocijalne Dobrobiti


COVID-19

Drugi Internacionalni Kongres
Dječje i Adolescentne Psihoterapije


2 - 4 Decembar 2020, Sarajevo

Stay Tuned

#AchievingMentalHealth2020
www.facebook.com/achievinghealthsarajevo/

Mjesto održavanja kongresa

Hotel Hills Sarajevo Congress & Virtualno putem Zoom platforme Congress & Termal spa Resort Butmirska cesta 18, Ilidža 71210 Telefon: +387 33 947-947 Web: www.hotelhills.ba

Organizator kongresa

BHIDAPA
Bosnian-Herzegovinian Integrative Child and Adolescent Psychotherapy Association
Emerika Bluma 9, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telephone: +387 61 773 887
Web: bhidapa.ba
E-Mail: hi@congress.bhidapa.ba

Kontaktirajte nas

    Vaša e-adresa bit će tajna i neće biti objavljivana